هزینه دوره های غواصی SSI

هزینه دوره های غواصی ssi

هزینه دوره های غواصی ssi

قابل توجه علاقه مندان شرکت در دوره های غواصی SSI

با توجه به نوسانات قیمت ارز و تغییر سریع قیمت های دوره های آموزش غواصی سیستم SSI لطفا برای اطلاع از هزینه دوره های غواصی ssi با شماره : ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷ و یا ۰۹۳۹۸۶۳۵۷۵۶ تماس بگیرید.

  • تاریخ برگزاری کلاس های آموزش غواصی با توجه به درخواست هنرجو تنظیم می گردد.
  • ارائه فرم پزشکی برای شرکت در دوره ها الزامی می باشد.
  • هزینه های ذکر شده در هر دوره آموزشی بابت آموزش ، اجاره تجهیزات ، قایق ، بیمه و صدور گواهینامه بین المللی می باشد.

آموزش غواصی سطحی

دوره Snorkling Diver

مشخصات دوره : ۱ جلسه تئوری ، ۲ مرحله غواصی سطحی.

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی سطحی.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب.

توضیحات : شرکت در این دوره اختیاری می باشد و مخصوص گردشگران و علاقه مندان دنیای زیر آب می باشد.

مدت زمان : ۱ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره SCUBA DIVER

دوره Scuba DIVER

مشخصات دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی استخری یا آب های محصور و ۲ مرحله غواصی در آب های باز (دریا) ، حداکثر عمق آموزش ۱۲ متر.

مهارت های آموزشی : تاریخچه غواصی ، آشنایی با سیستم ssi  و نحوه استفاده از متریال های آموزشی دیجیتال ، آشنایی با تجهیزات غواصی ، آشنایی با قوانین غواصی ، آشنایی با بیماری های غواصی و نحوه پیشگیری ، آموزش نحوه استفاده و اسمبل کردن تجهیزات ، نحوه های ورود به آب ، آموزش مهارت های پایه ای غواصی ( فین زدن ، خالی کردن آب ماسک ، اشتراک گذاری هوا ، شناوری و… ) آموزش صعود و فرود در غواصی.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب.

توضیحات : شرکت در این دوره اختیاری می باشد و مخصوص علاقه مندانی است که از لحاظ زمانی دارای محدودیت هستند و می توانند با مراجعه به مراکز SSI و تکمیل مهارت های آموزشی طی حداکثر ۶ ماه گواهینامه OpenWater را دریافت کنند.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره openwater

دوره OpenWater

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۴ جلسه تئوری ، ۴ مرحله غواصی استخری یا آب های محصور و ۴ مرحله غواصی در آب های باز (دریا) ، حداکثر عمق آموزش ۱۸ متر.

مهارت های آموزشی : تاریخچه غواصی ، آشنایی با سیستم ssi  و نحوه استفاده از متریال های آموزشی دیجیتال ، آشنایی با تجهیزات غواصی ، آشنایی با قوانین غواصی ، شرایط محیط های پر فشار ، آشنایی با بیماری های غواصی و نحوه پیشگیری ، نحوه استفاده از جداول غواصی و محاسبات ، آموزش نحوه استفاده و اسمبل کردن تجهیزات ، نحوه های ورود به آب ، آموزش مهارت های پایه ای غواصی ( فین زدن ، خالی کردن آب ماسک ، اشتراک گذاری هوا ، شناوری و… ) آموزش نحوه عملکرد در شرایط اضطراری ، آموزش صعود و فرود در غواصی عمیق.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب.

مدت زمان : ۴ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره ADVANCED ADVENTURER

دوره Advanced Adventurer

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۳ جلسه تئوری ، ۵ مرحله غواصی در آب های باز (دریا) ، حداکثر عمق آموزش ۳۰ متر.

مهارت های آموزشی : آشنایی با مهارت های پنج تخصص غواصی به انتخاب هنرجو.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب و داشتن گواهینامه OpenWater SSI یا مدارک معادل.

توضیحات : شرکت در این دوره اختیاری است و پیش نیاز سایر دوره ها نمی باشد.

مدت زمان : ۳ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره perfect buoyancy

دوره Perfect Buoyancy

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۲ مرحله غواصی در آب های باز (دریا) یا محصور (استخر).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های شناوری حرفه ای با تجهیزات غواصی اسکوبا در عمق.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب و داشتن گواهینامه OpenWater SSI یا مدارک معادل.

مدت زمان : ۱ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره NITROX

دوره Enriched Air Nitrox

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۲ مرحله غواصی در آب های باز (دریا).

مهارت های آموزشی : آموزش محاسبات غواصی نایتروکس تا ۴۰ درصد و تجهیزات مورد نیاز ، کار با آنالایزر نایتروکس و مزایا و محدودیت های غواصی نایتروکس.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب و داشتن گواهینامه OpenWater SSI یا مدارک معادل.

مدت زمان : ۱ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

غواصی تکنیکال

دوره Extended Range Foundations

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۸ سال ، ۳ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی تکنیکال ، نحوه استفاده و اسمبل کردن تجهیزات غواصی تکنیکال.

پیش نیاز این دوره : داشتن گواهینامه نایتروکس ۴۰ درصد ، گواهینامه Advanced OpenWater SSI یا معادل آن.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره غواصی extended range

دوره Extended Range Nitrox Diving

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۶ سال ، ۳ جلسه تئوری ، ۴ مرحله غواصی در آب های باز (دریا).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی تکنیکال تا عمق ۴۰ متر با سیلندر استیج حداکثر ۵۰ درصد ، نحوه استفاده و اسمبل کردن تجهیزات غواصی تکنیکال ، نحوه برنامه ریزی ایستگاه های Deco Stop.

پیش نیاز این دوره : داشتن گواهینامه نایتروکس ۴۰ درصد ، گواهینامه Deep Diving SSI یا معادل آن و داشتن حداقل ۲۴ غواصی ثبت شده.

مدت زمان : ۳ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره wreck diving

دوره Wreck Diving

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی در آب های باز (دریا).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی در اجسام غرق شده ، انواع اجسام غرق شده ، شرایط و تجهیزات مورد نیاز ، آشنایی با خطرات احتمالی و نحوه پیشگیری.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب و داشتن گواهینامه OpenWater SSI یا مدارک معادل.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره navigation

دوره Navigation

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی در آب های باز (دریا) یا محصور (استخر).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های جهت یابی زیر آب ، کار با قطب نما ، آشنایی با تجهیزات مورد نیاز.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب و داشتن گواهینامه OpenWater SSI یا مدارک معادل.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره غواصی در شب

دوره Night Diving And Limited Visibility

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی در آب های باز (دریا).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی در شب و دید محدود ، آشنایی با انواع چراغ قوه و تجهیزات مورد نیاز.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب و داشتن گواهینامه OpenWater SSI یا مدارک معادل.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره غواصی عمیق

دوره Deep Diving

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۵ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۱ مرحله غواصی در آب های محصور ، ۳ مرحله غواصی در آب های باز (دریا) ، حداکثر عمق ۴۰ متر.

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی در عمق ، آشنایی با تجهیزات مورد نیاز ، محاسبات و استفاده از جداول ، صعود اضطراری.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب و داشتن گواهینامه OpenWater SSI یا مدارک معادل.

مدت زمان : ۳ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره cpr

دوره React Right

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۵ سال ، ۳ جلسه تئوری.

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های CPR  کمک های اولیه و اکسیژن درمانی در بیماری های غواصی.

پیش نیاز این دوره : ندارد.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره امداد و نجات

دوره Diver Stress And Rescue

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۵ سال ، ۴ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر) ، ۳ مرحله غواصی در آب های باز (دریا)

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های مواجهه با غواص دارای استرس ، انجام مهارت های امداد و نجات ، آشنایی با بیماری های غواصی و نحوه ارائه کمک های اولیه به بیماران غواصی.

پیش نیاز این دوره : داشتن مهارت شنا ، گواهینامه OpenWater SSI  و یا مدرک معادل و داشتن گواهینامه معتبر کمک های اولیه و CPR با تاریخ صدور کمتر از ۲ سال.

مدت زمان : ۴ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

جستجو و شناور سازی

دوره Search And Recovery

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۲ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۱ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر) ، ۲ مرحله غواصی در آب های باز (دریا)

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های جستجو و شناور سازی ، شیوه های جستجو ، برنامه ریزی شناور سازی اجسام مغروق ، نحوه کار با تجهیزات تخصصی.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب ، گواهینامه OpenWater SSI  و یا مدرک معادل آن.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

غواصی با لباس خشک

دوره Dry Suit Diving

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۱ جلسه تئوری ، ۱ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر) ، ۲ مرحله غواصی در آب های باز (دریا)

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی با درای سوت (لباس خشک) ، آشنایی با انواع لباس ، نحوه استفاده و نگهداری.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب ، گواهینامه OpenWater SSI  و یا مدرک معادل آن.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره آموزش علوم غواصی

دوره Science Of Diving

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۵ جلسه تئوری ، بدون غواصی.

مهارت های آموزشی : آموزش تمامی علوم غواصی.(فیزیولوژی ، فیزیک ، تجهیزات ، بیماری ها و…)

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب ، گواهینامه OpenWater SSI  و یا مدرک معادل آن.

مدت زمان : ۳ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره dive guide

دوره Dive Guide

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۵ سال ، ۶ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر) ، ۱۲ مرحله غواصی در آب های باز (دربا).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های سرپرستی و راهنمای گروه های غواصی و کسب تجربه عملی ، آموزش کار در مراکز غواصی.

پیش نیاز این دوره : داشتن گواهینامه Advanced Adventurer یا ۴ تخصص غواصی ، داشتن گواهینامه Stress And Rescue یا معادل آن ، داشتن حداقل ۴۰ غواصی ثبت شده ، داشتن گواهینامه Navigation – Deep Diving – Night And Limited Visibility یا معادل آن.

مدت زمان : ۶ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

آموزش غواصی ساید مونت

دوره Recreational Sidemount Diving

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۵ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۱ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر) ، ۲ مرحله غواصی در آب های باز (دربا).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی ساید مونت ، نحوه استفاده و اسمبل کردن تجهیزات ساید مونت ، نحوه محاسبه و برنامه ریزی گازها.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب ، داشتن گواهینامه OpentWater SSI یا معادل آن.

مدت زمان : ۳ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

آموزش غواصی در ارتفاع

دوره Altitude Diving

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی.

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی در دریاچه ها و آبگیر های با ارتفاع بیش تر از ۲۵۰ متر از سطح دریا ، نحوه محاسبات ایستگاه ها و میزان جذب نیتروژن.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب ، داشتن گواهینامه OpentWater SSI یا معادل آن.

مدت زمان : ۳ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

باز آموزی مهارت های غواصی

دوره Scuba Skills Update

مشخصات  دوره : ۳ مرحله غواصی در آب های باز (دریا) ، ۲ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر).

مهارت های آموزشی : باز آموزی مهارت های غواصی.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب ، داشتن گواهینامه OpentWater SSI یا معادل آن.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره speciality diver

دوره Speciality Diver

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال

این دوره مشمول گذراندن ۲ دوره تخصصی و داشتن حداقل ۱۲ مرحله غواصی ثبت شده می باشد که پس از آن این گواهینامه به صورت اتوماتیک صادر می گردد.

 

 

 

دوره advanced openwater

دوره Advanced OpenWater Diver

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال

این دوره مشمول گذراندن ۴ دوره تخصصی و داشتن حداقل ۲۴ مرحله غواصی ثبت شده می باشد که پس از آن این گواهینامه به صورت اتوماتیک صادر می گردد.

 

 

دوره master diver

دوره Master Diver

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۵ سال

این دوره مشمول گذراندن ۴ دوره تخصصی و گذراندن دوره Stress A nd Rescue و داشتن حداقل ۵۰ مرحله غواصی ثبت شده می باشد که پس از آن این گواهینامه به صورت اتوماتیک صادر می گردد.

 

 

 

دوره divemaster

دوره DiveMaster

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۵ سال

این دوره مشمول گذراندن دوره تخصصی Dive Guide Pro –  Science Of Diving و داشتن حداقل ۶۰ مرحله غواصی ثبت شده می باشد که پس از آن این گواهینامه به صورت اتوماتیک صادر می گردد.