هزینه دوره های غواصی CMAS

هزینه دوره های غواصی CMAS

هزینه دوره های غواصی cmas

قابل توجه علاقه مندان شرکت در دوره های غواصی CMAS

  • تاریخ برگزاری کلاس های آموزش غواصی با توجه به درخواست هنرجو تنظیم می گردد.
  • ارائه فرم پزشکی برای شرکت در دوره ها الزامی می باشد.
  • هزینه دوره های غواصی cmas ذکر شده در هر دوره آموزشی بابت آموزش ، اجاره تجهیزات ، قایق ، بیمه و صدور گواهینامه بین المللی می باشد.

دوره یک ستاره cmas

دوره یک ستاره CMAS

مشخصات دوره : حداقل سن ۱۴ ، ۴ جلسه تئوری ، ۴ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر) ، ۴ مرحله غواصی در آب های باز (دریا).

مهارت های آموزشی : تاریخچه غواصی ، آشنایی با سیستم cmas ، آشنایی با تجهیزات غواصی ، آشنایی با قوانین غواصی ، شرایط محیط های پر فشار ، آشنایی با بیماری های غواصی و نحوه پیشگیری ، نحوه استفاده از جداول غواصی و محاسبات ، آموزش نحوه استفاده و اسمبل کردن تجهیزات ، نحوه های ورود به آب ، آموزش مهارت های پایه ای غواصی ( فین زدن ، خالی کردن آب ماسک ، اشتراک گذاری هوا ، شناوری و… ) آموزش نحوه عملکرد در شرایط اضطراری ، آموزش صعود و فرود در غواصی عمیق.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب.

مدت زمان : ۴ روز           هزینه : ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

دوره دو ستاره cmas

دوره دو ستاره cmas

دوره دو ستاره CMAS

مشخصات دوره : حداقل سن ۱۴ ، ۶ جلسه تئوری ،  ۲۰ مرحله غواصی در آب های باز (دریا).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی در شب و دید محدود ، قطب نما خوانی و جهت یابی طبیعی ، عملیات امداد و نجات ، غواصی عمیق تا عمق ۴۰ متر ، محاسبات غوص های تکراری ، غواصی در ارتفاع ، بیماری ها ، اصول جذب نیتروژن ، نحوه برنامه ریزی غواصی ، کار با کامپیوتر غواصی.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب ، داشتن گواهینامه یک ستاره CMAS یا مدرک معادل آن.

مدت زمان : ۸ روز           هزینه : ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان

دوره سه ستاره cmas

دوره سه ستاره cmas

دوره سه ستاره CMAS

مشخصات دوره : حداقل سن ۱۸ ، ۱۰ جلسه تئوری ،  ۴۰ مرحله غواصی در آب های باز (دریا).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی در شب و دید محدود ، قطب نما خوانی ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، غواصی عمیق تا عمق ۴۰ متر ، عملیات جستجو ، مدیریت تیم غواصی ، برنامه ریزی غوص های چند مرحله ای ، کار با قایق موتوری ، کار با کمپرسور ، سرویس و نگهداری تجهیزات ، هوا شناسی ، آموش گره ها ، پرچم ها و نشانه های دریایی ، تجربه کار در مراکز غواصی.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب ، داشتن گواهینامه دو ستاره CMAS یا مدرک معادل آن.

مدت زمان : ۲۰ روز           هزینه : ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان