سیستم آموزش غواصی IANTD

سیستم آموزش غواصی IANTD

این انجمن توسط دیک روتکوسکی، سرپرست سابق غواصی اداره ملی اقیانوس و جوی آمریکا (NOAA) در سال ۱۹۸۵ تشکیل شد و اقدام به آموزش دوره‌های نایتروکس به غواصان ورزشی نمود.دیک روتکوسکی برای دکتر ولز ، مدیر آموزش غواصی در NOAA نیز کار کرده بود. وی این انجمن را از طریق سمت خود در NOAA توسعه داد. در سال ۱۹۹۲ تام مونت به ریاست و مدیریت عامل این شرکت انتخاب و نام سازمان را به انجمن بین المللی غواصان نایتروکس و فنی (IANTD) تغییر داد. همزمان با آن ، انجمن اروپایی غواصان فنی نیز با این مجموعه ادغام شد که مدیر آن بیلی دینز مدتی به عنوان مدیر IANTDخدمت کرد.

این سازمان برای اولین بار به ارائه آموزش‌های بین المللی برای غواصان فنی (تکنیکال دایورز) پرداخت. در سالهای اولیه روند توسعه شرکت به سختی پیش می‌رفت و با توجه به آنکه برنامه آموزشی غواصی با نایتروکس و ارائه گواهینامه استفاده از هوای غنی شده (نایتروکس)توسطبرخی از سازمانهای دیگر مانند BSAC نا امن معرفی شده بود،این شرکت با سرعتی بسیار آهسته به زندگی خود ادامه می‌داد، با این حال از سال ۱۹۸۵ تا فوریه ۱۹۹۲ با حمایت موسسه هایپرباریکس بین المللی از این سازمان نگهداری شد. در سال ۱۹۹۱ تام مونت و دیک روتکوسکی در IANTD برای اولین بار به ارائه برنامه‌های آموزشی همه جانبه غواصی فنی مانند (نایتروکس پیشرفته، غواصی عمیق، غواصی فنی،غواصی در غار ،نورموکسیک، تری میکس و سیستمهای ری بریزر) و همچنین غواصی آزاد پرداختند.